БОГОНЕВЀСТА

БОГОНЕВЀСТА ж. Остар. Книж. 1. Прозвище на Богородица (Ст. Младенов, БТР).

2. Прозвище на монахиня. Като влязох в тоя манастир, денем сякаш и мир имаше в душата ми, и спокойствие; не бях предишната, а нова, богоневеста сестра Ксения. Ст. Загорчинов, ДП, 162.

Списък на думите по буква