БОГОНРА̀ВЕН

БОГОНРА̀ВЕН, -вна, -вно, мн. ‑вни, прил. Книж. Който е съобразен с изискванията на религията, на черквата.

Списък на думите по буква