БОГООТЀЦ

БОГООТЀЦ, мн. -тци, м. Книж. Прозвище на пророк Давид, родоначалник, от който е произлязъл Исус Христос.

Списък на думите по буква