БОГООТСТЪ̀ПНИЧЕСКИ

БОГООТСТЪ̀ПНИЧЕСКИ, -а, -о, мн. ‑и, прил. Книж. Който се отнася до богоотстъпник и до богоотстъпничество.

Списък на думите по буква