БОГООТСТЪ̀ПНИЧЕСТВО

БОГООТСТЪ̀ПНИЧЕСТВО, мн. няма, ср. Книж. Проява на богоотстъпник.

Списък на думите по буква