БОГОПОДО̀БЕН

БОГОПОДО̀БЕН, -бна, -бно, мн. -бни, прил. Книж. Който е подобен, който прилича на бог, на божество; богообразен. Тук, в часове като тоя час, са се разхождали усамотено мълчаливи богоподобни мъже и в техните души са се раждали всичките чудеса на тая земя — храмове, некрополи, статуи, вази. К. Константинов, ПЗ, 216. О, аз последен злочестник! Във тая Троя широка / отгледах рожби най-храбри, но не ми никой остана! / Ни Местор богоподобен, ни Троил, боец в колата, / нито пък Хектор. Ас. Разцветников, Избр, пр III, (превод), 62. На двамата водачи са явило богоподобно видение и им известило, че единът водач и срещупоставената му войска са обречени на боговете на смъртта. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 294.

Списък на думите по буква