БОГОПОДО̀БИЕ

БОГОПОДО̀БИЕ, мн. няма, ср. Книж. Подобие на Бог, прилика с Бог. Защото е християнската вяра тъй плодотворна, щото ония, които я изповядват, могат достигна с богоугоднийт си живот нравствено богоподобие и да изпълняват волята Божия. З. Петров и др., ЧБ (превод), 2.

Списък на думите по буква