БОГОПОКЛОНЀНИЕ

БОГОПОКЛОНЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Поклонение, преклонение пред Бога. Като че сам Бог, создател всея твари, е вдъхнал у человеците чувството за богопоклонение като знак на общо припознание на божественото му същество. Г. Кръстевич, ИБ I, 34.

Списък на думите по буква