БОГОПОКО̀РНО

БОГОПОКО̀РНО. Остар. Книж. Нареч. от богопокорен.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква