БОГО̀РОВЩИНА

БОГО̀РОВЩИНА, мн. няма, ж. Прекален стремеж да се чисти книжовният български език от чужди думи и изрази, като се заменят с новоизковани или с народни думи (по името на Ив. Богоров); краен пуризъм. Често с хумор, с игрив език, но за всеки случай още без явни следи в извъртането на езика, кръстено отпосле "богоровщина", редакторът разглежда и филологически въпроси, като не пренебрегва и другите отдели от предишната програма. М. Арнаудов, БКД, 36.

Списък на думите по буква