БОГОРО̀ДИЧЕ

БОГОРО̀ДИЧЕ, мн. -та, ср. Название на няколко различни лековити растения, като срещниче, божигробче, усойниче или живинче и др.

Списък на думите по буква