БОГОРО̀ДИЧКИ

БОГОРО̀ДИЧКИ само мн. Диал. Вид малки черни насекоми, които плуват в тиха, застояла вода; мамарци.

Списък на думите по буква