БОГОРО̀ДИЧНИК

БОГОРО̀ДИЧНИК, мн. -ци, м. Диал. Обредна пита, която се прави след раждането на дете; богородичен хляб, богородична пита, богородична турта, богородник.

Списък на думите по буква