БОГОРО̀ДНИК

БОГОРО̀ДНИК, мн. -ци, м. Диал. Богородичник. Да ся опишат и допълнят подробно.. следнии предмети.. Какви обичаи и обряди са стрували.., и дор до сега струват наши българи,..: как и с какво къпят деца.. После, коги правят понуда, богородник, кръщене, и с какви обряди? Г. С. Раковски, П I, 2.

Списък на думите по буква