БОГОСЛО̀ВЕЦ

БОГОСЛО̀ВЕЦ, -вци, м. Остар. Книж. Богослов1. Долната част на афреската представлява от двете страни на св. причащение, което стои в средата, окръжено с един венец от зари, два реда отци на църквата, богословци, папи, владици, свещеници в положението на люде, които размишляват и разискват. К. Величков, Съч. III, 188. Обичай ближняго, прощавай неприятели, почитай родители, слушай началници, обуздавай страсти и пр., тия начала са основите на нравствеността от векове и колкото нравоучителе и богословци са писали и проповядали, не са могли да променят нито една дума от тях. Лет., 1874, 107.

Списък на думите по буква