БОГОСЛО̀ВНИК

БОГОСЛО̀ВНИК, мн. -ци, м. Диал. Човек, който благославя, дава благословията си за щастие, благополучие. Куме ле, богословниче, / на царо царство дотрая, / тебе се кумство поднови: / до девет сватби да венчаш, / десета — Стана Незнана. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 192.

Списък на думите по буква