БОГОСЛУ̀ЖА

БОГОСЛУ̀ЖА, -иш, мин. св. -их, несв., непрех. Извършвам богослужение. богослу‑

жи се безл. В него время в Атонски сички мънастири ся богослужило на черковни български язик. Г. С. Раковски, П I, ХIХ-ХХI.

Списък на думите по буква