БОГОСЛУ̀ЖБА

БОГОСЛУ̀ЖБА ж. Книж. Богослужение. Храмът Св. Георги, в София, — отколе езическо капище,.., и сега неосветен, но служащ за християнска богослужба. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 156.

Списък на думите по буква