БОГОСЛУЖЀБЕН

БОГОСЛУЖЀБЕН, -бна, -бно, мн. -бни, прил. Който е свързан с богослужение. Той е първият църковен певец в Острец. Чете старобългарски. Има си малка библиотека от богослужебни книги. А. Каралийчев, С, 10. — На многая лета! — запяха свещениците в притвора. Те навлякоха богослужебната мантия на владиката — лилава, златошита и дълга, почти до петите. А. Христофоров, А, 262. Богослужебни обреди.

Списък на думите по буква