БОГОСЪЗДА̀ДЕН

БОГОСЪЗДА̀ДЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Богосътворен.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква