БОГОТВОРЀНИЕ

БОГОТВОРЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Боготворене. Убедиха царя да издаде заповед, която запретяваше поклонението на друго божество в разстояние на трийсет дене и заповядваше боготворението на царското лице. Н. Михайловски, ССИ, (превод), 85.

Списък на думите по буква