БОГОУГО̀ДНИЧЕСКИ

БОГОУГО̀ДНИЧЕСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Който се отнася до богоугодник.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

БОГОУГО̀ДНИЧЕСКИ

БОГОУГО̀ДНИЧЕСКИ. Остар. Книж. Нареч. от прил. богоугоднически.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква