БОГОУГО̀ДНИЧЕСТВО

БОГОУГО̀ДНИЧЕСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Угаждане на Бога, като се живее според изискванията на християнската религия и църквата.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква