БОГОХВАЛЀБЕН

БОГОХВАЛЀБЕН, -бна, -бно, мн. -бни, прил. Книж. Който възхвалява, величае Бога. Богохвалебни песни. Богохвалебни химни.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква