БОГОХУ̀ЛЕН

БОГОХУ̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Книж. Който хули, оскърбява Бога; богохулствен. Той ненадейно запя Ботевата молитва. Под хипнотизацията на тия старинни, мощни, богохулни звукове, тълпата се развълнува. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 134. Светите дари в това тайнство [причастието], според богохулното им [на богомилите] учение, не са плот и кръв Христови, в собствен смисъл, ами са просто брашно, проста жертва, която се принася на демоните. ПСп, 1873, кн. 7-8, 92. С продаването на православната вяра Палеолог превари опасността, която му се готвеше от страна на силний неаполитански крал и другите латинци,.. Но чрез това богохулно дело византийский император е имал на ум да извлече и друга още полза. М. Дринов, ПСп, 1873, кн. 7-8, 32-33. Богохулни думи. Богохулни слова.

Списък на думите по буква