БОГОХУ̀ЛНИЦА

БОГОХУ̀ЛНИЦА ж. Книж. Жена, която хули Бога.

Списък на думите по буква