БОГОХУ̀ЛНО

БОГОХУ̀ЛНО. Книж. Нареч. от богохулен; богохулнически. От погледа на госта си Кукена долови, че да се говори на свещеник така е неприлично и богохулно и че жените ще разнесат всичко из селото. П. Славински, ПЗ, 104.

Списък на думите по буква