БОГОХУ̀ЛСТВАМ

БОГОХУ̀ЛСТВАМ и Б?Г?ХУ̀?СТВ?ВАМ, -аш, несв., непрех. Книж. 1. Изричам или върша богохулство. Еднаж едва ли не ми прилоша, когато го слушах как богохулствува: — Бог ли? — ..Не вярвам да има подобно създание. Ст. Чилингиров, ХНН, 149. — Няма какво да се моля — махна с глава брациговчанинът и плесна приклада на пушката. — Това ми е иконата и молитвата. — Е, ти пък .. — забеляза някой с упрек в гласа. — Не богохулствувай, че смъртта е наблизо. В. Геновска, СГ, 401. Като прощаваше греховете на разслабленийт, направи себе си равен с бога, и затова те рекоха: той богохулствува. КТЕМ, 138.

2. Остар. Гавря се, подигравам се с нещо възвишено; кощунствам. — Петдесет години откак той лежи в гроба — .. — а те все още го съдят и осъждат и богохулствуват с неговата памет. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 146. — Аз съм се клел в името на народа и само на народа дължа ответ. — Ти богохулствуваш, сине! — предупреди той [свещеникът] боязливо. — Помисли какво говориш! Ако не се разкаеш, душата ти ще иде направо в ада! Ст. Дичев, ЗС II, 821. Не богохулствувай, о създане клето! Не казвай: празна реч е любовта! К. Христов, Т, 13.

Списък на думите по буква