БОГОХУ̀ЛСТВО

БОГОХУ̀ЛСТВО, мн. -а, ср. Книж. 1. Само ед. Хулене, отричане на Бога с думи, мисли или постъпки. — Еникий, мислите ти са еретични... Пази се от богохулство. Елин Пелин, Съч. IV, 88. А вън от това има и чисто расови причини, които тласкат испанеца към крайности... / Краен идеализъм, краен материализъм и крайно безбожие, което стига до богохулство. Б. Шивачев, Съч. I, 26. Но дойде Деветнайсети май / и ме свари учител в Кулско / в едно малко и глухо село, / от където уж за богохулство / уволниха ме с шумно дело. Н. Марангозов, НПС, 110.

2. Постъпки, думи, мисли, с които се осквернява, подиграва нещо възвишено; гавра, кощунство. Клеветникът вече не гъкна. Само звуковете "бух" не преставаха. А в "Люксембург" ръкопляскания! "Травиата" трети път се зафащаше и възнасяше из нощния тих въздух... Най-дълбокото варварство на две крачки от най-префинената цивилизация! Та тая цивилизация беше подигравка, богохулство, срам!... Ив. Вазов, Съч. IХ, 170.

Списък на думите по буква