БОГОЧЕЛОВЀЧЕСКИ

БОГОЧЕЛОВЀЧЕСКИ,-а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Който се отнася до богочеловек.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква