БОГУ̀ВАМ

БОГУ̀ВАМ, -аш, несв., непрех. Остар., сега обикн. нар.-поет. 1. Властвам, господствам. Един властолюбив кмет моли са на бога да умре господ, че да богува той в селото. П. Р. Славейков, СК, 22-23. Русия ни свободата / със кръв извоюва, / а без нищо немец дойде / над нас да богува. П. Р Славейков, Избр. пр. I, 193.● Нар.-поет. бог богувам. Бог богува — нека си богува, цар царува — века ли царува? П. К. Яворов, Съч. I, 62. ● Обр. Душата ми е тайнствен храм / от спомени населен, / и твоят лик богува там / жесток и неразделен. Ив. Вазов, Съч. II, 45. Знаеш ли нейде да царува, чест и правда да богува? Ст. Младенов, БТР I, 183.

2. Живея добре; благувам, добрувам. Даде Господ българину / да царува, да богува, / ала не знай българина / да царува, да богува. Нар. пес., СбНУ ХХVI, 143. Ум царува, ум богува, ум патки пасе. Погов., П. Р. Славейков, БП II, 186.

3. Призовавам името на бога или на светиите за благословия над някого (обикн. при просене). Един просек,.., веднаж ся бил запрял пред черковните врата.. Случило се да замине покрай него и един имотен тръговец; просекът захванал да богува и с жаловит глас да проси от него милостиня. Лет., 1873, 249.

4. В коледни песни — славя, славословя Бога. Къде стана станувахме, / къде бога богувахме. Ст. Младенов, БТР I, 183.

Списък на думите по буква