БОДЀЛ

БОДЀЛ м. Остар. и диал. Бодил1. От едната страна стояха около сто хиляди американци, обръжени със сопи, с дървени ножове, с копия и стрели, на които боделът беше направен или от рибена кост или от кремък. П. Кисимов, ОА I (превод), 91. Двамина други физици,.., сумясали са да извдигат към облакът едно хвърчило, обръжено с металически бодел. Ив. Богоров, КП, 1875, кн. 5, 22.

Списък на думите по буква