БО̀ДЀНЕ

БО̀ДЀНЕ ср. Отгл. същ. от бода и от бода се. Матей загуби представа за времето, пак изпадаше в тежки полусънища, през които едва сещаше боденето на инжекциите. Ив. Венков, ХКН, 96.

Списък на думите по буква