БОДИЛА̀К

БОДИЛА̀К, мн. -ци, м. Събир. Диал. Бодил2 (във 2 знач.). Дайте мотика и лопати да отешим бодилака и треволака, да не пропълзи огънят до нашите купни! Ц. Гинчев, ГК, 305.

Списък на думите по буква