БО̀ДКАНЕ

БО̀ДКАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от бодкам и от бодкам се; шиене, бодикане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква