БО̀ДЛА

БО̀ДЛА ж. Разг. Женско рогато животно, което има навик да боде; бодливка1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква