БО̀ДЛЕСТ

БО̀ДЛЕСТ, -а, -о, мн. -и, прил. Рядко. Бодилест. Още по-нататък една крайбрежна пясъчна пътека извежда на голямо блато,.., оградено с остри бодлести треви, разположено почти до самия бряг на Дяволския залив. П. Петканов, СП, 17.

Списък на думите по буква