БОДЛЍВКА

БОДЛЍВКА1 ж. Диал. Бодла.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

БОДЛЍВКА

БОДЛЍВКА2 ж. Диал. Дреха от груба, бодлива вълна или коноп. Каквато си бе добродушна [баба Вела], посви се срамежливо, па рече: — И срамота да е, снахо, но нашата вълна е по търните в гората, та тѐ ти тая кълчищница... И тя ще ти послужи... Че Здравко съм го отчувала все в такива бодливки... Кр. Григоров, Н, 165.

БОДЛЍВКА

БОДЛЍВКА3 ж. 1. Дребна сладководна или морска риба, която вместо гръбна и коремна перка има бодли. Gasterosteus aculeatus. При нашенската рибка бодливка мъжкият, когато му дойде времето да се "жени", си построява гнездо от водорасли, треви на дъното. ВН, 1959, бр. 2495, 4.

2. Само мн. Зоол. Семейство такива риби. Gasterosteidae.

Списък на думите по буква