БОДЛОПЀРКА

БОДЛОПЀРКА ж. Риба с бодливи перки; костур. Perca fluviatilis.

Списък на думите по буква