БО̀ДЛЬО

БО̀ДЛЬО, -то, мн. -вци, м. Диал. Мъжко рогато животно, което има навик да боде.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква