БОДРЍЧИ

БОДРЍЧИ мн. Едно от северните племена на полабските славяни, населявало междуречието на реките Одер и Лаба през VIII и IХ в.

Списък на думите по буква