БО̀ДРИЧЪК

БО̀ДРИЧЪК, -чка, -чко, мн. -чки, прил. Умал. от бодър; не много бодър, до известна степен бодър.

Списък на думите по буква