БОДРЯ̀ШКИ

БОДРЯ̀ШКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Разг. Ирон. Бодър. Финалът на филма е оптимистичен, но не бодряшки, облекчено оп

тимистичен, а е пронизан от оптимизма на изстраданата вяра. Ат. Свиленов, ЛФ, 1977, бр. 46, 6. Бодряшки оптимизъм. Бодряшко държание.

БОДРЯ̀ШКИ

БОДРЯ̀ШКИ нареч. Разг. Ирон. Бодро.

Списък на думите по буква