БО̀ДЧЕ

БО̀ДЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от бод (в 1, 2, 3, 5 и 7 знач.). И докато Драгуня се гражданееше, тя все още ходеше в селски дрехи — зелен сукман с черни ширити, бяла блуза с червени бодчета, кафява копринена забрадка. Кл. Цачев, ГЗ, 49. Младите българки от този край надхитрили османлиите и започнали да си красят черните дрехи и белите ризи с такива пъстри, ситни като капчици цветчета,.. Тези пъстроцветни бодчета от всички цветове на дъгата жените везели и по бебешките люлки. Н. Каралиева, ЗБ, 9.

Списък на думите по буква