БО̀ДЪРСТВАНЕ

БО̀ДЪРСТВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от бодърствам; бодърствуване.

Списък на думите по буква