БОЕВЍ

БОЕВЍ, -а̀, -о̀, мн. -ѝ, прил. Книж. Нежел. Боен. Маневрите траяха почти цяла седмица. Войската произвеждаше отлично впечатление. Обучението, стройният боеви изглед, дисциплината,.., очароваха чуждите агенти. С. Радев, ССБ I, 317. Не много след това полковете се разгънаха в боеви вериги, готови да настъпват и атакуват. Ц. Церковски, Съч. III, 131-132. Някаква пружина го [Никита] подхвърли от стола и той взе боева стойка. Ст. Чилингиров, ХНН, 29. Боеви кон. Боеви пост. Боева техника. Боеви опит. Боеви дух. Боева задача. Боева готовност.

На боева нога. Книж. Нежел. На бойна нога.

— От рус. боевой.

Списък на думите по буква