БОЕГОТО̀В

БОЕГОТО̀В, -а, -о, мн. -и, прил. Рядко. Книж. Готов, подготвен за бой, за воюване. Създадени са необходимите условия за развитието и ръста на нашата войска, за да бъде тя боеспособна и боеготова, с желязна дисциплина, верен страж на нашата национална независимост и държавен суверенитет. РД, 1950, бр. 166, 2.

Списък на думите по буква