БО̀ЕН

БО̀ЕН, бо̀йна, бо̀йно, мн. бо̀йни, прил. 1. Който е предназначен за водене на бой, сражение или се използува в бой, сражение, война; боеви. Войниците бяха брадясали,.., те бяха с раници и с пълно бойно въоръжение. Г. Караславов, ОХ II, 143. Успешната бойна маневра на бригадата повдигна духа на бойците и създаде весело настроение. К. Ламбрев, СП, 364. Трябваше да се форсира новата укрепена линия, а полковете все още се измъкваха от горите и гъсталаците съвсем олекнали от бойните си запаси. П. Вежинов, ВР, 253. Бойно знаме. Бойна карта. Бойна униформа. Бойна пушка. Боен кораб. Боен самолет. Бойни машини. Бойни отровни вещества. Бойни сили. Бойна тръба.

2. Който е свързан с бой, сражение, война; боеви. След няколко дни на една от явките тя [Румяна] се яви в пълна бойна готовност: войнишка куртка, шаячен голф, туристически обувки,.., а пистолетът блести. В. Турийски, Д, 64. Пред този дом [на народната армия] се издига друг паметник, прославящ бойните подвизи на българския пехотинец. Ст. Михайлов, БС, 114. Имаше [Вася] най-голям боен опит в отряда, умееше да поправи всяко оръжие. В. Андреев, ПР, 84. Боен другар. Бойна дружба. Боен орден. Боен празник. // Който се проявява по време на бой, сражение, война. И когато Сюлейман Велики усети храбростта и силните бойни качества на християнските части от войските си, побоя се да не би тая войнишка институция да подготви сили, които да се обърнат срещу него. Д. Яръмов, БП, 44.

3. Който призовава, подбужда към бой, сражение, борба. Компанията веднага запява патетично: "Напред,..", а подир това и други патриотични песни и бойни маршове. К. Странджев, ЖБ, 79. Бойна реч.

4. Който е свързан с борбата за надмощие между противоположни групи, класи, идеологии и др.; боеви. Редактор на "Червен смях" беше Димитър Полянов — .. Той беше разтворил широко страниците на това бойно партийно издание за такива сътрудници, каквито бяхме ние. А. Каралийчев, С, 2-6. Посетихме спалните им [на българчетата].. Бойни лозунги за труд,.., блестят красиво написани върху червени ленти. Н. Фурнаджиев, МП, 109. Баща му [на Бласко Ибанес], .., е бил по онова време редактор на един вестник във Валенсия, el Pueblo — боен орган на републиканците от тази провинция. Б. Шивачев, Съч. I, 126.

Боен чук. Техн. Инструмент за автоматично коване или за разбиване на бетон или на скалист терен. Бойно кръщение. Книж. Първо участие в сражение, в бой. В сръбската столица Левски получава своето бойно кръщение. Ив. Унджиев, ВЛ, 53. На бойна нога. Книж. 1. В пълна готовност за участие в бой, сражение, война. — Когато ние имахме обстановка на границата, аз нали съм граничар, всичко беше на бойна нога. Б. Балабанов, Избр. п II, 52. Войската е на бойна нога. 2. В пълна готовност за изпълнението на някаква, обикновено обществена, задача. По всяко време той успяваше да държи на бойна нога всички заобикалящи го, защото винаги бе готов да направи скандал. Е. Кузманов, ЧДБ, 38.

Списък на думите по буква