БОЕПРЍПАСИ

БОЕПРЍПАСИ мн. Воен. Запас от бойни материали — снаряди, патрони, мини и др. Тук Денчо заедно със своите помощници създал база за укриване на оръжие, боеприпаси и техника. Сл. Трънски, Н, 415. В едно училище на края на града получава униформа, оръжие, снаряжение и боеприпаси... Жена му е доволна, че Иван отива на фронта, но не издържа и започва да плаче. Ж. Колев и др., ЧБП, Цял ден се води кръвопролитен бой на Камарата. Боеприпасите почти се свършиха. Д. Линков, ЗБ, 124.

— От рус. боеприпасы.

Списък на думите по буква