БО̀ЖЕНЕЦ

БО̀ЖЕНЕЦ, мн. -нци, м. Остар. Просяк, божек. Секи, който би го срещнал,.., би рекъл, че той е някой просяк. На краката му цървуле неощавени,..; на рамото му преметнати дисаги, много по-прости и от тия на боженците, в които си втикват еднострунната цигулка. Ил. Блъсков, ДБ, 7.

Списък на думите по буква